Sao Chiến Công

Sao Chiến Công

Dân ca quan họ lời mới
Theo điệu: Buôn bấc buôn dầu
Điệu: Dân ca Quan Họ
Soạn lời: Dân Huyền
Trình bày: Hồng Liên

Hương Quế (i  ơ) cũng có a hương Hồi
Thơm ngát (i  ơ) cũng có a khung trời
Sông suối (o  là) đẹp tươi núi non điệp trùng người ơi
Bao chiến công vang dội hôm nào
Nay càng thấy tự hào biết bao (i  i  ơ) là tự hào

– Tự hào vì những ( i )chiến công ( ô  là ) chiến công
Tổ quốc chúng ta (cũng có a) ca mừng,bạn bầu (ô là) ngợi khen
Cánh chim tụ về nhiều thêm
Nghe tiếng chim vui rộn khắp miền
Nâng câu hát bên triền núi cao (i i ơ) là ngọt ngào.

–  Nụ hồng xòe cánh (i ơ) hương (ô là) ngát hương
Hồng thắm (i ơ cũng có a) đôi đường, hẹn hò (ô là) cùng nhau
Hát chung một lời vì nhau
Năm cánh sao soi rạng trên đầu
Như hoa thắm tươi màu chiến cồng (i i ơ) là chào mừng.