Thách cưới

THÁCH CƯỚI

Hát Trống quân
Trình bày: Tốp ca TTPTANVN
*************************

 

Nam:
Ngồi đây hỏi khách má đào
Thách cưới thế nào em bảo cho anh
Về xin thày mẹ sắm sanh
Nếu lo không được để dành năm sau.

Nữ:
Con gái nhà giầu, em là con gái nhà giàu
Mẹ cha thách cưới ra màu thanh cao
Cưới em trăm tấm lụa đào
Một trăm hòn ngọc, nghìn sao trên trời
Tráp trầu đủ cả trăm đôi
Ấm vôi bằng bạc, chìa vôi bằng vàng
Sắm xe tứ mã đem sang
Để quan viên họ nhà chàng đón dâu
Ba trăm nón Nghệ đội đầu
Mỗi người một chiếc quạt Tàu thật xinh
Chàng về sắm nhiễu Nghi Đình
May chăn cho rộng ta mình đắp chung
Chín hũ mật ong, cưới em chín hũ mật ong
Mười con trâu trắng, mười nong xôi vò
Cưới em trăm vạn trâu bò
Mười vạn dê lợn, chín vò rượu tăm
Lá đa mặt nguyệt đêm rằm
Răng nanh chú Cuội, râu cằm ông Thiên Lôi
Gan ruồi, mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng chín chục con dơi goá chồng.

Thách thế mới thoả tấm lòng
Chàng mà lo được thiếp cùng xin theo.

Nam:
Con trai nhà nghèo, anh đây con trai nhà nghèo
Từ lâu không nói đủ điều anh lo
Bây giờ thày mẹ thách to
Công việc cưới ấy anh lo thế nào
Em khoe em đẹp hơn sao
Để anh lận đận đi vào thương yêu
Mẹ em thách cưới cho nhiều
Thử xem anh nghèo có cưới được không.

Bán núi bán sông, nghèo thời bán núi bán sông
Lấy tiền mà cưới bõ công đi về
Anh đây thời có cái nhà tre
Đố làm bằng sậy, rui mè bằng lau
Cột cái thời bằng cây thầu dầu
Mái nhà anh lợp bằng tàu chuối khô
Ván bưng thời đóng bằng mo
Câu đầu cũng chạm con cò, con chim
Sau nhà có khóm khoai lim
Trước nhà thời rau dệu, bìm bìm cảnh chơi
Nước ăn thời anh hứng mưa trời
Nấu nướng mua nồi đất ở Hương Canh
Em về thời chung sống cùng anh
Giường rơm, chăn cói, quạt rành, mo cau
Đôi ta thời ý hợp tâm đầu
Anh êm, em ấm, trước sau vẹn tròn.

Nữ:
Chớ vội giận hờn, xin chàng chớ vội giận hờn
Thách vui nhau để giải cơn Tấn Tần
Yêu nhau xích lại cho gần
Không cần vàng bạc, cũng chẳng cần giàu sang
Thày mẹ cũng mến thương chàng
Cho đôi ta kết đá vàng cùng nhau.

Nam Nữ:
Nghe nàng bày tỏ trước sau
Không phân chia cảnh giàu nghèo, thấp cao
Tình tính tang là tang tính tình
Ấy cô mình rằng ấy anh chàng ơi
Rằng có biết biết hay chăng rằng có nhớ nhớ hay chăng

Nghèo thời phải hợp duyên nhau
Nghèo nhưng hoà thuận, hơn giàu chênh vênh
Đời dù lên thác xuống ghềnh
Nguyện cùng nhau sống trọn tình nước non.
Tình tính tang là tang tính tình
Ấy cô mình rằng ấy anh chàng ơi
Rằng có biết biết hay chăng rằng có nhớ nhớ hay chăng…