Tìm lại lời ru

Tìm Lại Lời Ru
(Điệu Con Nhện giăng mùng )
(Nói Thơ )
Lời ru của mẹ ngày xưa
Theo con đi xuốt nắng mưa một đời
Cánh cò chấp chới đầy vơi
Trong con luôn nhớ bao lời mẹ ru

(Trổ 1)
Tiếng ru lay động đất trời
Con nghe thấy sao mà thương vô hạn những lời mẹ ru
Con nghe thấy sao mà thương vô hạn, mà để yêu sao giấc mơ ngọt ngào
Gió đưa hương nhẹ thoảng vào
Lòng con vẫn khát khao được nghe tiếng mẹ hôm nào
Cánh cò chấp chới bay cao
Trong con vẫn in là in sâu đậm bao lời mẹ ru
Trong con vẫn in là in sâu đậm, mà để mùa thu gió đưa hương đồng
Ơn cha ơn mẹ vun trồng, vụ mùa cho đến vụ đông
Vẫn luôn chung sức chung lòng
Tháng ngày con vẫn đợi mong
Con luôn ước ao được quay trở lại tháng ngày tuổi thơ
Con luôn ước ao giờ đây trở lại mà để trong vòng tay ấm mẹ ru
Bên nôi hát giọng ơi à, cánh cò bay lả bay la
Trăng treo trên ngọn tre già
Dịu dàng câu hát dân ca