Đêm khuya nhớ chồng

ĐÊM KHUYA NHỚ CHỒNG

Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin nhạn
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a

“Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghãi tào khang
Ðêm luống trông tin nhạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trong tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng

Chàng hỡi chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Biết bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a”

Thiếp nguyện cho chàng.
Hai chữ an bình an.
Sớm trở lại gia đàng.
Cho én lại biệt vô ý nhân