Niềm vui bên bếp lửa hồng

Ví đò đưa:

Ơ…Dưới ánh trăng vàng em trông

Trời phương Đông ráng hồng chưa nhuộm đỏ

Dòng suối nước mơ màng soi sáng tỏ ánh trăng

Văng vẳng xa xa khắp xóm làng gà đã gáy sang canh

Chúng em vui cùng nhau thức dậy

để khơi nhanh ngọn lửa hồng.

Ví phường vải:

Bếp lửa hồng em nhen ngời tỏ

Soi tấm lòng sảng cả niềm tin

Bếp lửa yêu thương nặng nghĩa nặng tình

Cùng các anh khuya sớm

Luyện giỏi rèn nhanh tren thao trường.

Giặm vè

Gà đã gáy sang canh

Dưới trời khuya giá lạnh

Chúng em vui thức dậy

Nhen sáng ngọn lửa hồng

Nhìn bếp lửa đêm đông

Bên ánh lửa bập bùng

Lòng em vui phấn khởi

Em thấy lòng phấn khởi.

Đây nồi cơm chín đợi

Kia bát nước thơm chờ

Dù sớm nắng chiều mưa

Dù vất vả sớm trưa

Khi sao tỏ, sao mờ…

Chúng em đâu có ngai

Chúng em nào có ngại.

Ví đò đưa

Đêm đông gió thoảng của ngoài

Bếp hồng ngọn lửa thương ai…bập bùng?

Giận thương:

Nhìn ngọn lửa lòng em bâng khuâng

Nhớ thương anh trên thao trường luyện tập

Súng chắc tay trong mưa dồn gió dập

Đổ mồ hôi vẫn vượt suối băng đèo

Từ ngọn lửa em nhìn theo

Từ bếp lửa em nhìn theo

Trời càng khuya sương càng rơI ướt lạnh

Súng thép đây luôn bên mình gữu chặt

nghĩ thương anh nên lửa cũng thêm hồng.

Ví phường vải

Thương anh hôm sớm luyện rèn

Cơm ngon canh ngọt ngày đêm em sẵn sàng

Giặm kể:

Em háI ngọn rau xanh

Nờu nồi canh thơm ngọt

Gạo chiêm mùa trắng hạt

Hương thơm toả thơm lừng

Nhớ anh giữa thao trường

Có cơm em chín đợi

Cơm em còn chờ đợi…

Vầng trăng khuya vời vợi

Ngọn lửa bếp lên hồng

Như ngóng đợi chờ trông

Thầm nhắc nhủ chờ mong

Lòng lại dặn với lòng

Gắng thi đua tập luyện

Vui sớm chiều tập luyện.

Ví đò đưa:

Trăng khuya soi tỏ chiến hào

Lủa hồng thắm đượm biết bao nghĩa tình

Hát giận thương:

Trên thao trường các anh hăng say

Có em đây khơi thêm hồng ngọn lửa

Anh với em ta cùng nhau hò hẹn

Lập chiến công như tình nghĩa một nhà

Hẹn cùng hen

Ta cùng ta

Đẹp càng đẹp hoa mùa hoa

Hát cải biên:

Thắm nở muôn bông hoa hồng

Trên thao trường chúng ta

Thắm nở muôn bông hoa hồng

Có em hôm sớm gắng sức góp cùng chiến công

Đã ngày đêm khơi ngọn lửa hồng

Sáng đep muôn bông hoa hồng.