Lời thương ta ngỏ cùng nhau

Chiều biên giới anh thầm nhớ về
Nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết
Hỡi anh có biết những lời em thương
Bao ngày qua, tuy rằng xa em để trong lòng.
Anh biết rồi nên vì người giữ lời hứa
Rằng năm xưa chúng mình yêu (í ơ) nhau
Là trước sau tình đừng phai dù rằng ai xin chớ đứng ngồi.
Dẫu xa cách đôi nơi ta chung lời
Thì anh vẫn nhớ tới người quan họ.
Rằng em cũng nhớ người biên thuỳ
Những nỗi nhớ sẽ kết thành lời thương
(a hời a hư hời hư là hư hời hừ)…
Hẹn anh khi mùa Xuân đến ngày vui chung
Chúng mình, câu hát trao duyên ta ngỏ cùng nhau
Cho thoả lòng, cho thoả lòng bao nỗi nhớ mong…