Sắc xuân biên giới

– Sắc xuân biên giới – búp non trên cành

Rừng xuân hoa trái ngát hương thơm lành

Suối ngàn lượn quanh, ánh nước long lanh

Soi bóng các anh

Chiến sĩ biên phòng vó ngựa lên đường

Gìn giữ quê gương ở chốn biên cương.

– Các anh đứng đó dáng in lưng trời

Đèo cao mây núi vấn bên chân người

Gió ngàn đầy vơi, tay súng không lơi

Muôn đoá hoa tươi

Sắt son lời thề giữ gìn quê nhà

Trọn nghĩa hiêu trung

Ngời sáng chiến công.