Nhớ mùa Thu

Nói:
Nhớ thu xưa nắng Ba Đình sáng đẹp
Giữa Quảng trường Bác Hồ đọc tuyên ngôn
Nguyện một lòng với lời thề sắt son
Xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới.

Hát Xẩm xoan:
1.
Tiếng hát reo vui khắp nơi tưng bừng
Mừng công non nước ước nguyện cùng nhau
Cùng chung xây dựng làm giàu quê hương
Ta hãy chung tay đồng tâm bước tiếp con đường.
2.
Bước tiếp con đường
Ta hãy chung tay đồng tâm bước tiếp con đường
Là đường của Đảng, là đường Bác đi
Mỗi chúng ta đây làm theo gương Bác
chớ ngại hiểm nguy
Tự do hạnh phúc hãy vì tương lai
Sát cánh bên nhau biết bao gái giỏi trai tài.
3.
Gái giỏi trai tài
Sát cánh bên nhau biết bao gái giỏi trai tài
Thi đua học tập nhớ lời Bác răn
Vững bước đi lên dựng xây đất nước sức mạnh toàn dân
Mùa thu cách mạng đã giành về ta
Tiếng hát ngân vang ngợi ca non nước quê nhà.