Nghe Album: Chút Kỷ Niệm Buồn (Mp3).

Các ca khúc trong Album: Chút Kỷ Niệm Buồn (Mp3).