Lễ nhạc Phật giáo Việt Nam bắt nguồn từ một loại âm nhạc cổ đại Ấn Độ. Phật giáo Việt Nam thời kỳ mới du nhập, các vị sư truyền giáo lấy âm nhạc làm nghi lễ, cũng là một phương tiện chính để truyền đạo. Tại Việt Nam được tổ chức tại các chùa.