Xẩm là một loại hình dân ca của miền Bắc Việt Nam, phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. “Xẩm” cũng còn được dùng để gọi những người hát xẩm – thường là người khiếm thị đi hát rong kiếm sống và do đó hát xẩm còn có thể coi là một ngh