Nghe Album: Dạy hát dân ca ví giặm

Các ca khúc trong Album: Dạy hát dân ca ví giặm