Nghe Album: Làn Điệu Cội Nguồn (Đàn Tranh)

Các ca khúc trong Album: Làn Điệu Cội Nguồn (Đàn Tranh)