Nghe Album: Lễ vinh danh dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh giặm Nghệ Tĩnh

Các ca khúc trong Album: Lễ vinh danh dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh giặm Nghệ Tĩnh