Nghe Album: Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Đàn Bầu

Các ca khúc trong Album: Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Đàn Bầu