Nghe Album: Tân Cổ Giao Duyên 10 - Những Đồi Hoa Sim (Pre 75)

Các ca khúc trong Album: Tân Cổ Giao Duyên 10 - Những Đồi Hoa Sim (Pre 75)