Nghe Album: Tiếng Đàn Hải Phượng (Đàn Tranh)

Các ca khúc trong Album: Tiếng Đàn Hải Phượng (Đàn Tranh)