Nghe Album: Tiếng Gió (độc tấu Đàn Bầu)

Các ca khúc trong Album: Tiếng Gió (độc tấu Đàn Bầu)