Dạy hát quan họ: Gửi bức thư sang - Đài PTTH Bắc Ninh

Video Dạy hát quan họ: Gửi bức thư sang do nghệ sĩ thể hiện, thuộc thể loại . Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) video Day hat quan ho: Gui buc thu sang dowload lời bài hát, lyric, MV/Video Day hat quan ho: Gui buc thu sang miễn phí tại NhacDanCa.Net

Lời bài hát: Dạy hát quan họ: Gửi bức thư sang - Đài PTTH Bắc Ninh

Bài hát Dạy hát quan họ: Gửi bức thư sang - Đài PTTH Bắc Ninh

Gửi bức thư sang

Dân ca quan họ lời cổ
Giảng viên: NSƯT Hải Xuân

Lời bài hát: Gửi bức thư  sang

Sưu tầm: Hữu Duy

Gửi bức ớ thì thư í i i sang ấy mấy ngồi là em ứ hự ngồi rồi. Gửi bức ớ thì thư í i i sang ứ hự. Trong ơ ớ thư là thư song bên có nhắn í, trong ơ ớ thư là thư song bên có nhủ, nhắn nhủ có á mấy nhời, ấy mấy í i mấy nhời, riêng lại í ì sầu riêng, riêng ơi riêng hợi hời ấy riêng hời, riêng em hỡi ới hơì sầu riêng ì í i.

Ngả ngả thì nghiêng í i i nghiêng ấy mấy đồng là đồng ư hự hừ tiền. Ngả ngả thì nghiêng í i i nghiêng ứ hự. Khen ơ ớ ai là ai song bên khéo xếp, khen ơ ớ ai là ai song bên khéo đặt, xếp đặt có á trăm chiều, ấy trăm í i i chiều, nghiêng lại hoàn nghiêng, nghiêng ơi nghiêng hợi hời ấy nghiêng hời nghiêng em hỡi ới hời hoàn nghiêng ì í i.

Chiếc đũa thì tre í i i non ấy mấy đòng là đòng ư hự hừ đòng. Chiếc đũa ớ thì tre í i i non ứ hự. Khen ơ ớ ai là ai song bên khéo uốn, khen ơ ớ ai là ai song bên khéo vót, uốn vót có á trăm chiều, ấy trăm í i i chiều, vênh lại hoàn vênh i, vênh ơi vênh hợi hời ấy vênh hời vênh em hỡi ới hời hoàn vênh ì í i.

Lời thơ: Gửi bức thư sang

Ngồi rồi gửi bức thư sang,
Trong thư nhắn nhủ mấy ngời sầu riêng.
Đồng tiền ngả ngả nghiêng nghiêng,
Khen ai xấp đặt trăm chiều nghiêng lại hoàn nghiêng.
Đòng đòng chiếc đũa tre non,
Khen ai uốn vót trăm chiều vênh lại hoàn vênh.

Thảo luận cho bài: Dạy hát quan họ: Gửi bức thư sang - Đài PTTH Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *