Dạy hát quan họ: Cái hời cái ả Nhất ngon là mía Lan Điền - Đài PTTH Bắc Ninh

Video Dạy hát quan họ: Cái hời cái ả Nhất ngon là mía Lan Điền do nghệ sĩ thể hiện, thuộc thể loại . Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) video Day hat quan ho: Cai hoi cai a Nhat ngon la mia Lan Dien dowload lời bài hát, lyric, MV/Video Day hat quan ho: Cai hoi cai a Nhat ngon la mia Lan Dien miễn phí tại NhacDanCa.Net

Lời bài hát: Dạy hát quan họ: Cái hời cái ả Nhất ngon là mía Lan Điền - Đài PTTH Bắc Ninh

Bài hát Dạy hát quan họ: Cái hời cái ả Nhất ngon là mía Lan Điền - Đài PTTH Bắc Ninh

Nhất ngon là mía Lam Điền
(Cái hời cái ả)
Dân ca Quan họ cổ

Nhất ngon la bến rằng là tình rằng là mía i qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a, cái ả có ả Lam Điền, nhất ngon em mà là mía, cái ả có ả Lam Điền, ấy hư hư ấy hự thì dâu i ớ ngoan, ấy hự thì dâu i ớ ngoan.

Dâu ngoan la bến rằng ì tình rằng ngồi đấy i qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a, cái ả có ả rể hiền, dâu ngoan em mà ngồi đấy, cái ả có ả rể hiền, ấy hư hư ấy hự thì ngồi i ớ đâu, ấy hự thì ngồi i ớ đâu?

Đôi tay la bến rằng ì tình rằng nõng lấy í i qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a, cái ả có ả đồng tiền, đôi tay em mà nâng lấy, cái ả có ả đồng tiền, ấy hư hư ấy hự thì bẻ i ớ ba, ấy hự thì bẻ i ớ ba.

Bẻ ba la bến rằng ì tình rằng bẻ bốn ớ i qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a, cái ả có ả thề nguyền, bẻ ba em mà bẻ bốn, cái ả có ả thề nguyền, ấy hư hư ấy hự thì lấy i ớ nhau, ấy hự thì lấy i ớ nhau.

Lời thơ:
Nhất ngoan là mía Lam Điền,
Dâu ngoan ngồi đấy, rể hiền ngồi đâu?
Đôi tay nâng lấy đồng tiền,
Bẻ ba, bẻ bốn thề nguyền lấy nhau.

Thảo luận cho bài: "Dạy hát quan họ: Cái hời cái ả Nhất ngon là mía Lan Điền"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.