Phóng sự: Thương Về Xứ Nghệ – Nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng

Chương trình phóng sự: Thương Về Xứ Nghệ – Nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng (Khúc hát quê hương)

Mời các bạn cùng xem để hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm tuyệt hay này.

https://www.youtube.com/watch?v=gtcGq0yj59Y