Lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận Dân ca Ví, Giặm là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Thảo luận cho bài: Lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận Dân ca Ví, Giặm là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - Tốp ca nam nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *